החברה הוקמה בשנת 1995 על ידי שמואל יוסיפון ד"ר למכונות

לוקפורמר 5 תחנות עם ראש פלנג'ר

לוקפורמר 5 תחנות עם ראש פלנג'ר

לוקפורמר 5 תחנות עם ראש פלנג'ר

לוקפורמר 5 תחנות עם ראש פלנג'ר

טופס יצירת קשר​