החברה הוקמה בשנת 1995 על ידי שמואל יוסיפון ד"ר למכונות

מערגלת פחים 1300×68

לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור

מערגלת פחים 1300×68

לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר לייצור חיבור אמריקאי (פיטסבורג) למיזוג אוויר

טופס יצירת קשר​