החברה הוקמה בשנת 1995 על ידי שמואל יוסיפון ד"ר למכונות

Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER

Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER – לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER – לייצור קנט לעובי

Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER

Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER – לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER – לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER – לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ Auto-Guide Flanger 16של חברת LOCKFORMER – לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ

טופס יצירת קשר​