החברה הוקמה בשנת 1995 על ידי שמואל יוסיפון ד"ר למכונות

TDC

לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ לייצור קנט לעובי עד 1.5

TDC

לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ לייצור קנט לעובי עד 1.5 מ"מ בגובה עד 10 מ"מ

טופס יצירת קשר​