החברה הוקמה בשנת 1995 על ידי שמואל יוסיפון ד"ר למכונות

מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ.

מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ. מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ. מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח

מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ.

מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ. מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ. מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ. מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ. מספרי שולחן 1 מטר. עד עובי פח 1.5 מ"מ.

טופס יצירת קשר​