מכונה להכנת פינות אוטומטית

מכונה להכנת פינות לתעלות מיזוג

אפשרות ליצור עצמי בלי להיות תלוי בספקים מכונה מתאימה לכול סוגי הפינות .