מכונה לייצור פלאנג' הלבשה

מכונה לייצור פלאנג' הלבשה אוטומטית  לפי האורך הרצוי והגדול